bouwwaardering

De monumentenwaardering wordt beoordeeld op authenticiteit en zeldzaamheid met betrekking tot ‘cultuurhistorie’, ‘architectuur- en bouwhistorie’ en ‘ensemble en stedenbouw’. De waardering van monumenten wordt uitgedrukt in monumentenwaarde.

Deze waarde is onderverdeeld in drie categorieën: hoog, positief en indifferent.

- Hoge monumentenwaarde geldt voor onderdelen die vanwege hun waarde indien mogelijk ongewijzigd dienen te blijven.

- Positieve monumentenwaarde geldt voor onderdelen die bescherming verdienen omdat ze het object zijn monumentaliteit verlenen maar op zichzelf niet uniek of heel bijzonder zijn.

- Indifferente monumentenwaarde geldt voor alle overige onderdelen waar geen waarde aan wordt toegekend.

De waarderingen voor individuele onderdelen of ruimten kunnen bepaald zijn door de afzonderlijke beoordelingscriteria, zoals hiervoor genoemd, of vanwege de samenhang van deze criteria.

De monumentenwaardering wordt weergegeven in waarderingsplattegronden met gebruik van drie kleuren; Blauw voor hoge monumentenwaarde, Groen voor positieve monumentenwaarde en Geel voor indifferente monumentenwaarde. Een voorbeeld hiervan kunt u vinden in de brochure Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek.

Download een voorbeeld van een monumentenwaarderingsplattegrond