restaureren

Wij verzorgen de voorbereidende werkzaamheden van een goede en verantwoorde restauratie.

Restaureren is niet alleen het technisch in goede staat brengen van een gebouw of object. Het tijdig herkennen van oorspronkelijke onderdelen en historische waarden behoort hier ook bij. Om op een verantwoorde wijze een gebouw geschikt te maken voor gewijzigd gebruik met behoud van het historisch karakter, is bouwhistorisch onderzoek essentieel.

Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde projecten