bouwwaardering

Bouwhistorie is de bouw-, verbouw- en gebruiksgeschiedenis van een bouwwerk.

Bouwhistorisch onderzoek bestaat uit het zoeken naar relevante informatie over een bouwwerk en het analyseren en interpreteren van de informatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een bouwhistoricus. Op basis van bouwmassa, constructies, materialen en afwerkingen wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis  gereconstrueerd.

Bouwhistorisch onderzoek levert een objectief beeld op van de historische waarden van een pand of object, gerelateerd aan de omgeving waarin het staat. Dit wordt aangegeven in een waardenstelling of monumentenwaardering. Daarnaast levert het onderzoek informatie over de locale geschiedenis en algemene kennis van erfgoed.

Bouwhistorisch onderzoek wordt toegepast bij het vaststellen van de monumentenwaardering, de voorbereiding en uitvoering van restauraties, planbeoordeling bij vergunningsprocedures en subsidieverzoeken.

Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde projecten