Diensten | P.C. Meijers

Wij verzorgen alle werkzaamheden van een bouwhistorisch onderzoek.

bouwhistorie

Bouwhistorie

Op basis van de informatie over de bouwmassa, de toegepaste constructies, gebruikte materialen en interieurafwerkingen wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis gereconstrueerd.

documenteren

Documenteren

Onderzoek levert in rapportvorm een naslagwerk en informatiebron op over de plaatselijke geschiedenis en algemene kennis van ons gebouwd erfgoed.

restaureren

Restaureren

Op een verantwoorde wijze inpassen van nieuwe elementen of een gebouw geschikt maken voor gewijzigd gebruik met behoud van karakter en structuur is essentieel bij restaureren.

publicaties

Publicaties

Van ons zijn enkele publicaties in boekvorm verschenen. Daarnaast zijn bijgedragen aan diverse uitgaven en artikelen geschreven over specifieke onderwerpen in vakbladen.

monumentwaardering

Monumentenwaardering

Onderzoek wordt toegepast bij het vaststellen van de monumentenwaardering, de voorbereiding en uitvoering van restauraties, planbeoordeling bij vergunningsprocedures en subsidie-aanvragen.