Over | P.C. Meijers

Pieter Meijers, de bouwhistoricus achter P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie


Pieter Meijers is ruim 30 jaar werkzaam in de monumentensector. Begonnen als bouwkundig tekenaar groeide hij door tot ervaren projectleider en directievoerder van architectenbureaus in Leiden. Sinds 2009 werkt hij bij bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn, eerst als bouwhistoricus en senior-beleidsmedewerker. Vanaf 2014 is hij hoofd Monumenten & Archeologie.

Op 1 januari 2006 heeft hij zijn eigen bureau voor bouwhistorisch onderzoek opgericht: P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie.

Sinds november 2012 is hij erkend bouwhistoricus - BNB (Bond van Nederlandse Bouwhistorici). Hij behoort daarmee tot de eerste tien bouwhistorici in Nederland die door de kwaliteitscommissie van de BNB zijn gecertificeerd en ingeschreven in het register van erkende bouwhistorici.  Het lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici is persoonsgebonden en voorbehouden aan een bouwhistoricus die voldoet aan de kwaliteitscriteria met betrekking tot kennis, ervaring en vaardigheden en die werkt volgens de beroepscode van de BNB.

Pieter Meijers publiceert regelmatig in vakbladen en boeken. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de monumentencommissie in Lisse geweest. 

Hij heeft goede relaties met verschillende overheidsinstanties en de architecten- en bouwwereld. Mede door deze relaties kunnen werkzaamheden in de onderzoeksfase, de planfase en uitvoeringsfase soepel verlopen. 

Het bedrijfsdoel is te onderzoeken en te restaureren met diepgang en het gebouw als uitgangspunt.

Dat betekent met kennis van de bouwhistorie van een pand, hedendaagse oplossingen vinden.

De bouwgeschiedenis van een monument gaat bij ons door!

Pieter Meijers