documenteren

Wij verzorgen het documenteren en beschrijven van historische objecten.

Ook het opstellen van redengevende omschrijvingen behoort tot de activiteiten.

Wat is Bouwhistorische documentatie?

Voor of tijdens de uitvoering van projecten kunnen cultuurhistorisch waardevolle onderdelen onderzocht of gedocumenteerd worden. De opnamen en onderzoeks- gegevens worden uitgewerkt in overzichtelijke rapportages en/of tekeningen.

Redengevende omschrijvingen

Voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of beschermen van historische objecten worden redengevende omschrijvingen opgesteld. Hierin staan de monumentale waarden en historische gegevens van een object weergegeven. Deze beschrijvingen kunnen variëren van een enkele A-4 met toelichtende foto's, een fotorapportage of een complete beschrijving inclusief onderzoeksgegevens.

Klik hier voor een overzicht van uitgevoerde projecten