Cookies- en privacyverklaring | P.C. Meijers

Ik, Pieter Meijers, respecteer de privacy van mijn klanten en websitebezoekers.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over P.C. Meijers Bouwhistorie en Restauratie
Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens in de zin van de AVG.

Mijn bedrijfsgegevens zijn:
P.C. Meijers Bouwhistorie en Restauratie
Geldersesteeg 2R
1621 LB Hoorn
KvK: 27326694

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer u het contactformulier invult, een offerte of informatie aanvraagt over een van mijn diensten, dan vraag ik u om uw gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die u aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
- voor- en achternaam;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- bedrijfsnaam;
- straat en huisnummer;
- postcode en woonplaats;
- KvK-nummer

Met welk doel gebruik ik de gegevens?
Uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u mij rechtstreeks een e-mail stuurt of het contactformulier invult, dan zijn uw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om u een reactie te kunnen geven.
  • Voor een offerte- of informatieaanvraag gebruik ik uw gegevens om de offerte te kunnen maken of uw aanvraag te beantwoorden.

Bent u klant? Dan gebruik ik:

  • uw naam en/of bedrijfsnaam en uw adresgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de overeenkomst van opdracht als ik werkzaamheden voor u ga uitvoeren. En deze gegevens zijn noodzakelijk voor de facturatie.
  • uw naam en/of bedrijfsnaam en e-mailadres voor het versturen van informatieve e-mails en nieuws.

Door uw gegevens in te vullen in het contactformulier, door het sturen van e-mail of door het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht, geeft u mij toestemming om uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie deel ik uw gegevens?
Uw gegevens worden met niemand gedeeld.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Mijn e-mailserver draait op de servers waar ook de hosting van de website is ondergebracht: dit is bij SoHosted. Omdat IMAP is ingesteld op de e-mailserver, worden alle berichten, inclusief uw naam en/of bedrijfsnaam en e-mailadres, bewaard op de servers van SoHosted. De verwerkersovereenkomst met SoHosted is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van SoHosted. Hierin zijn duidelijke afspraken vastgelegd.

De website www.pcmeijers.nl wordt beheerd en onderhouden door Dirk Smit. Hij is namens Fun2DeSign verwerker in de zin van de AVG. Afspraken met Fun2DeSign zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Cookies

Deze website gebruikt functionele cookies ten behoeve van de correcte weergave van webpagina's.

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken, gebruik ik Google Analytics. Op basis van geanonimiseerde gegevens kan ik de website optimaliseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan uw persoonlijke- of bedrijfsgegevens daarom niet herleiden.
- Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
- Gegevens worden anoniem verwerkt;
- Alle opties in Google Analytics om ‘gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld;
- Ik gebruik geen andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics-cookies.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dan doet u dat via uw browserinstellingen. Gebruik de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links
Op deze website vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.pcmeijers.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website verwijs ik u naar de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik die van u heb ontvangen.

Klantgegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat uw gegevens langer bewaard moeten worden en/of beschikbaar moeten blijven? Dan wordt hiervan afgeweken.

Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Als u mij hierom vraagt, verwerk ik uw gegevens niet meer.

U hebt ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Wilt u weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk? Stuurt u mij dan een schriftelijk inzageverzoek. Zijn uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Stuurt u mij dan een schriftelijk verzoek om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u mij een schriftelijk verzoek sturen.

Stuurt u mij een schriftelijk verzoek? Dan neem ik uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek sturen naar:
P.C. Meijers Bouwhistorie en Restauratie
T.a.v. Pieter Meijers
Geldersesteeg 2R
1621 LB Hoorn

Of via e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen
Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen.

Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop ik met gegevens omga.

Pieter Meijers (eigenaar P.C. Meijers Bouwhistorie en Restauratie)
26 mei 2021