samenwerking

Voor verschillende werkzaamheden werken wij samen met andere partijen zoals collega-bouwhistorici en architecten. Door deze samenwerking kunnen wij ook bij grote projecten alle facetten van het bouwhistorisch onderzoek aanbieden.

Hierbij kan gedacht worden aan dendrochronologisch onderzoek en specifiek materiaaltechnische werkzaamheden. Ook voor uitgebreid kleuren- of materiaalonderzoek kan worden samengewerkt met vakspecialisten en onderzoekslaboratoria.

Alle werkzaamheden die in samenwerking worden verricht, gebeuren onder verantwoording van P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie.