Restauratie 19e-eeuws reclamebord

Beschrijving

Het voormalige Schermercomplex tussen het Kleine Noord, de Wester Sint Jansteeg en de Dubbele Buurt wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd tot winkelruimten en appartementen. Aan het slaan van de eerste spijker voor de restauratie en herbestemming van dit complex is veel overleg voorafgegaan. Het bouwplan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de eigenaar en de gemeente Hoorn. Het Schermercomplex bestaat uit een aantal samengevoegde panden en is in die vorm ontstaan tussen het einde van de 18e eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw. Naast de 19e eeuwse elementen bevat het complex ook oudere bouwdelen. Kleine Noord 47 omvat bijvoorbeeld een 17e eeuwse kern en is pas in 1848 aan de voorzijde verhoogd en voorzien van een nieuwe gevel. P. C. Meijers beschrijft in een uitvoerig artikel het verloop van de restauratie.

Pagina 119-121 van kwartaalblad 'Oud Hoorn' 2012 nr.3

Download deze publicatie