Oude Vest 103, Leiden

Projectbeschrijving

Oude Vest 103 te Leiden bevindt zich op een in 1617 uitgegeven perceel in de eerste 17e-eeuwse stadsuitleg van 1611 aan de noordzijde van de stad op de vrijgekomen vestwal. In 1739 is het bestaande pand voorzien van een halsgevel met natuursteen klauwstukken en gebogen fronton. De halsgevel, in Leiden een zeer weinig voorkomende gevelvorm, is van architectuurhistorisch belang mede door de voor Leiden zeldzame toepassing van spiegelbogen in de kozijnen en ramen. Des te opvallender zijn de overeenkomsten met het ‘tweelingpand’ Oude Singel 190 te Leiden. Het pand is in 1959 verkeerd gereconstrueerd met gebruik van de bestaande natuursteen onderdelen.

Download een deel van het rapport