Oosterhaven 20, Medemblik

Projectbeschrijving

Het rijksmonument Oosterhaven 20 te Medemblik is in 2014 onderzocht in opdracht van de stichting Stadsherstel Medemblik. Tijdens sloopwerkzaamheden werden bijzondere historische constructies blootgelegd. Door het bouwhistorisch onderzoek en uitgebreid archiefonderzoek kon de bouwgeschiedenis van dit bijzondere pand worden gereconstrueerd. Aan het eind van de 16e eeuw opgezet als houtloods werd het pand in de 17e eeuw tot woonhuis verbouwd. In dezelfde eeuw werd het huis met een bouwlaag verhoogd tot de huidige bouwhoogte. Aan het begin van de 19e eeuw kreeg het pand een lijstgevel en haar huidige gevelindeling. Met name het houtskelet in het pand is bijzonder; muurstijlen, korbelen, dekbalken en restanten van de houten gevelconstructies. De bouwgeschiedenis van Oosterhaven 20 maakt onlosmakelijk deel uit van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Medemblik.

Download een deel van het rapport