Historisch kleurgebruik in Hoorn

Beschrijving

Steden en dorpen kenden in het verleden een grote verscheidenheid in kleurgebruik.

Hoorn, Zwaag en Blokker bezitten nog een geavanceerde rijkdom aan historische gevels maar dat uit zich momenteel niet in kleurgebruik. In toenemende mate groeit het besef dat door het gebruik van standaardkleuren de historisch gegroeide kwaliteit van binnensteden en dorpen verloren gaat.

Over de kleurtoepassing op buitengevels in Hoorn, Zwaag en Blokker gedurende de afgelopen eeuwen is nog weinig bekend. Enige informatie komt uit historische bestekken waarin sporadisch kleurtoepassingen staan vermeld. In een uitvoerig artikel beschrijft P. C. Meijers het gebruik van kleuren. P. C. Meijers is als bouwhistoricus werkzaam bij Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn.

Pagina 70-75 van kwartaalblad 'Oud Hoorn' 2012 nr.2

Download deze publicatie