De Ridderikhoffpanden

Beschrijving

Het 15e deel van de Bouwhistorische Reeks Hoorn behandelt de geschiedenis van drie panden in de binnenstad van Hoorn: het grote pand Roode Steen 9 en twee kleinere panden aan het Grote Oost (nummer 3 en 5).
Dit boek heeft als titel "De Ridderikhoffpanden" een verwijzing naar een van de laatste eigenaren van Roode Steen 9 en Grote Oost 5: Johan Ridderikhoff. Deze bekende Horinees had vele jaren lang zijn kostuumverhuurbedrijf in deze twee panden ondergebracht.Gelegen in het oudste deel van de stad, hebben alledrie de panden een lange geschiedenis achter de rug. Roode Steen 9 was twee eeuwen lang eigendom van voorname maar ook roemruchte burgers van Hoorn.Aan het eind van de 19e eeuw werd het vooral bekend als "Café-Billiard Dalmeijer" met een moderne uitbreiding in de vorm van een wintertuin.In tegenstelling tot Grote Oost 3, dat eeuwenlang slechts een klein pakhuisje was, is het buurpand nummer 5 vele jaren door welgestelde burgers bewoond geweest.De geschiedenis van de panden liet vele sporen na die tijdens de restauratie zorgvuldig werden ontleed en bestudeerd.De bouw- en bewoningsgeschiedenis van de panden is beschreven door Willeke Jeeninga met waardevolle bijdragen van de heer Henk Zantkuijl.
Andere specialisten als Jan van der Heijden, Joost Buchner, Sanne Alberts, Bernice Crijns en Pieter Meijers verzorgden ieder een hoofdstuk met specifieke aandacht voor de aankoop en restauratie van de panden, de behangsels, kleurenonderzoek van de binnenpoort en gevonden telmerken op de balken.
De Ridderikhoffpanden, Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn 2011

Bestellen kan via Vereniging Oud Hoorn