Voormalig stadhuis Rijswijk

Projectbeschrijving

In opdracht van de gemeente Rijswijk zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 in beeld gebracht. Doel van het onderzoek was de cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken en aan te geven welke onderdelen van het gebouw leidend zijn voor deze waarden. Mede op basis van de rapportage is de gemeente een onderzoek gestart naar mogelijke herbestemming van het gebouw. Op 8 maart 2013 was het oude stadhuis onderwerp in het tv-programma Kanniewaarzijn.

Inmiddels zijn de plannen om het gebouw in 2023 weer als stadhuis in gebruik te nemen, nadat het een grondige opknapbeurt krijgt, gerealiseerd door het definitieve besluit daartoe, genomen op 21 mei 2019 door de gemeenteraad van Rijswijk. Alle ambtenaren en de raadszaal verhuizen dan terug. De naam zal dan worden: Huis van de Stad.

Download een deel van het rapport