Zesstedenweg 227, Grootebroek

Projectbeschrijving

Vanaf 2007 wordt het pand Zesstedenweg 227 te Grootebroek door de Historische Vereniging Oud Stedebroec gerestaureerd. Het pand is gemeentelijk monument en wordt deels gereconstrueerd naar de situatie van begin 20e eeuw. De restauratie wordt in fasen uitgevoerd door een vast team vrijwilligers. P.C. Meijers verzorgt begeleiding van de werkzaamheden en adviseert over de cultuurhistorische aspecten bij de reconstructie en restauratie.

Dit gebouw is altijd een woonhuis geweest. De bouwtrant is neorenaissancistisch met Jugendstil kenmerken.G08-onderkomen obs Het is vermoedelijk gebouwd in 1903 of 1907 en de architect is onbekend. Waardering. Het pand Zesstedenweg 227 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven middenstandswoning van het type rentenierswoning uit het begin van de twintigste eeuw, uitgevoerd in een bouwtrant die kenmerken heeft van zowel de neorenaissance als van de Jugendstil. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Grootebroek.