Veurseweg 350, Voorschoten

Projectbeschrijving

Van de zogenaamde Grenshoeve, Veurseweg 350 te Voorschoten is bouwhistorisch onderzoek verricht en het inzichtelijk maken van de historische vloerconstructies. Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van de boerderij zijn de consequenties van het bouwplan voor de cultuurhistorische waarden beschreven.