Voormalig gymnastieklokaal, Leiden

Projectbeschrijving

Het voormalig gymnastieklokaal van de vroegere Meisjesschool der 2e klasse (Breestraat 66, Leiden) is gedocumenteerd. Het pand is gesloopt in verband met de uitbreiding van de stadsgehoorzaal. Het lokaal is gelijktijdig met het schoolgebouw in de Breestraat in 1887 gebouwd in Neo-renaissancestijl naar ontwerp van D.E.C. Knuttel. Het is opgebouwd met een draagconstructie van enkelvoudige hangwerkspanten op muurstijlen met korbelen en sleutelstukken. De spantconstructies en ook de gevelkozijnen, lambriseringen en overige afwerkingen zijn voorzien van profileringen. Alle onderdelen inclusief verbindingen en afwerkingen zijn ingemeten en uitgetekend.