Heerenweg 21, Heiloo

Projectbeschrijving

Bouwhistorische opname “De Hutkoffer”.

Het houten huis Heerenweg 21 te Heiloo is bouwhistorisch onderzocht. Geconstateerd is dat het pand dateert uit het begin van de 18e eeuw en nog een deel van het oorspronkelijke houtskelet bevat. Het houten huis was oorspronkelijk driebeukig huis opgetrokken maar in de 18e- of begin 19e eeuw verbouwd tot tweebeukig huis. Bij deze bouwfase werd een deel van het houtskelet verwijderd en vervangen door een gemetselde zijgevel. Van het oorspronkelijk pand resteren onder andere de brandmuur, de bedstedenwand, de dekbalkconstructies en een houten schouw.

Het huisje staat bekend als "de hutkoffer"; eenvoudige boeren- of visserswoning; met uitzondering van de voorgevel oorspronkelijk uit de tweede helft van de 17e eeuw; constructief van belang de houtskeletbouw. In de woonkamer schouw met tegels.