Monumentenprijs, Wassenaar 2014

Projectbeschrijving

De restauratie van het pand Langstraat 79 te Wassenaar is in 2014 winnaar van de Monumentenprijs Wassenaar geworden. De prijs is gegeven vanwege 'de zorgvuldigheid van de restauratie en gebruikte uitgangspunten die een voorbeeld zijn voor alle monumenteneigenaren'. In 2007 is ter voorbereiding op de restauratie door P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie een bouwhistorisch onderzoek verricht. In 2008 zijn aanvullend restauratieadviezen verstrekt. Mede gebaseerd op de conclusie uit de onderzoeksrapportage en de geleverde adviezen is de restauratie succesvol geweest.