Zuiderzeekeet, Wieringen (Den Oever)

Projectbeschrijving

In opdracht van de gemeente Hollands Kroon heeft P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie onderzoek gedaan naar de monumentale waarden en bouwtechnische kwaliteit van de voormalige noodwoning Gesterweg 2 te Den Oever.

In de jaren '30 van de vorige eeuw werden meerdere houten noodwoningen gebouwd voor arbeiders in dienst van de Maatschappij tot Uitvoering Zuiderzeewerken. Dergelijke noodwoningen werden daarom Zuiderzeeketen genoemd. Op het voormalige eiland Wieringen hebben veel dergelijke keetwoningen gestaan maar deze zijn allemaal gesloopt. Gesterweg 2 is de laatste Zuiderzeekeet waarvan het oorspronkelijk gebruik nog afleesbaar is en daarmee cultuurhistorisch waardevol voor de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Bouwtechnisch verkeert de woning in matige staat maar in overleg met P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie is een restauratieplan opgesteld.