't Hooge Huys, Alkmaar

Projectbeschrijving

Op de plek van het Hooge Huys stond al in de middeleeuwen een groot pand. Archeologen hebben er een omgrachting aangetroffen en vermoeden dat hier een grafelijk hof heeft gestaan. Het zal een goed beveiligd, hoog houten huis geweest zijn. Ook in later tijd stond er een belangrijk huis. Deze bebouwing is verdwenen maar het pand dat er staat, heet nog altijd het Hooge Huys. Het huidige monumentale hoekpand werd gebouwd in 1930-1931 in opdracht van de Noord-Hollandsche Levensverzekerings Maatschappij.

Voor vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam hebben wij een bouwtechnische- en cultuurhistorische opname verricht van 't Hooge Huys te Alkmaar. Mede op basis van de onderzoeksgegevens van P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie is een provinciale restauratiesubsidie verkregen.