Hogewoerd 185, Leiden

Projectbeschrijving

Hogewoerd 185 te Leiden is een pand uit de stadsuitbreiding van 1659.

Het heeft in de loop der tijd verschillende bestemmingen gehad zoals schaftlokaal voor een aansluitende levensmiddelen fabriek, garage, kapsalon en showroom. Het bovenhuis is altijd bewoond gebleven. Van het oorspronkelijke 17e eeuwse pand resteren een aantal onderdelen maar de structuur is nog afleesbaar.

Een haaks op de straat staand voorhuis met een dwars staand achterhuis waarvan de dakhelling zichtbaar was. In de voorgevel zijn twee kruisvensters gevonden achter de Empire betimmeringen.

Het pand is verbouwd tot woning en showroom waarbij de gevel in een volgende fase wordt verbouwd op basis van de gevonden bouwsporen en archiefgegevens. Een indicatief kleurenonderzoek is verricht van de voorkamer op de 1e verdieping.

Download een deel van het rapport