Compagniesbrug, Enkhuizen

Projectbeschrijving

De compagniesbrug over de Oosterhaven te Enkhuizen vormt de verbinding tussen de oude stad en de 16e-eeuwse stadsuitbreiding achter de Wierdijk.

De brug bestaat uit een enkele houten ophaalbrug tussen gemetselde aanbruggen met meerdere gewelfbogen. De oorspronkelijke dubbele houten ophaalbrug is tussen 1900 en 1920 vervangen door een metalen dubbele basculebrug. Hierbij zijn de stenen boogbruggen verlaagd om de landhoofden minder talud te geven. In 1949 is de huidige brug geplaatst die in zeer slechte conditie en gedeeltelijk ontmanteld is.

Voor de restauratie zijn enkele varianten uitgewerkt ten behoeve van een nieuw verkeerscirculatie plan voor Enkhuizen.