Spinozahuis, Rijnsburg

Project beschrijving

De tegenwoordig wereldberoemde filosoof werd in 1632 in Amsterdam, in de wijk Vloedenburg (nu Waterlooplein-buurt), geboren. Het huis van zijn ouders is niet bewaard gebleven. Wel zijn er drie huizen bekend waarvan we weten dat Spinoza er enige jaren heeft gewoond, namelijk in Rijnsburg, in Voorburg en in Den Haag.

Spinoza vestigde zich in 1661 in Rijnsburg. Dit dorp was toentertijd bekend als een ontmoetingsplaats voor collegianten, een doperse sekte, waaronder Spinoza vrienden had. In de woning van de chirurgijn Herman Homan had hij als kostganger een kleine kamer, waar hij lenzen voor optische instrumenten sleep en waar hij zijn overpeinzingen met de ganzenpen neerschreef.

Toen dit huisje in december 1896 te koop kwam, reageerde Spinozakenner Willem Meijer onmiddellijk. Hij zorgde ervoor dat het pand werd aangekocht ten behoeve van een op te richten vereniging.

Er werd een vereniging opgericht die het na aankoop zou laten herstellen en er een bescheiden museum zou inrichten dat tot in lengte van dagen kon functioneren als een middelpunt voor de studie van leer en leven van de wijsgeer.