Zijlstraat 62-64, Haarlem

Projectbeschrijving

Van het dubbel woon-winkelpand Zijlstraat 62-64 is een bouwhistorische opname gedaan. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de monumentale waarden ten behoeve van restauratie en herbestemming.

Beide panden dateren in opzet uit de 16e eeuw en bestonden uit twee individuele panden met meerdere bouwlagen. Van deze bouwfase dateren delen van de bouwmuren, de kelder en samengestelde balklaag van de eerste verdiepingsvloer van nummer 64. In de 17e eeuw zijn beide woonhuizen grotendeels voorzien van nieuwe vloer- en kapconstructies en werd het voorste deel van het voorhuis van nummer 64 verbreed. In de kap werd een houten hijsrad geplaatst. Een spectaculaire ontdekking was de aanwezigheid van een 17e-eeuws geschilderd plafond in het voorhuis van nummer 62. Rond 1800 zijn de beide panden samengevoegd tot een grote stadswoning en zijn de bestaande voorgevels vervangen door één grote lijstgevel. De vloeren van de voorkamers van beide panden zijn hierbij verhoogd. Bij deze bouwfase behoren de monumentale vestibule, de symmetrisch ingedeelde middengang, het monumentale trappenhuis en het grote achterhuis achter beide percelen. Veel monumentale afwerkingen uit deze bouwfase zijn nog aanwezig.
Aan het eind van de 19e eeuw is het grote pand opgesplitst in meerdere woningen met meerdere toegangen. Tussen 1900 en 1913 zijn de panden voorzien van winkelpuien. Bij een verbouwing in 1913 is de indeling van nummer 64 ingrijpend veranderd door op de begane grond het monumentale trappenhuis te verwijderen.