Kaasmarkt 2-3, Medemblik

Kaasmarkt 2 Medemblik
Kaasmarkt 2 Medemblik
Kaasmarkt 2 Medemblik
Kaasmarkt 2 Medemblik
Kaasmarkt 2 Medemblik

Projectbeschrijving

Op de locatie van het huidige pand staat vermoedelijk sinds de 16e eeuw bebouwing. De opzet van de voorhuis dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. Het pand bestond uit een woon-werkhuis van twee bouwlagen met kapverdieping. Het huis was acht balkvakken diept en opgetrokken in renaissance bouwstijl met een trapgevel en kruiskozijnen. Van deze vroegste opzet resteren delen van de voor- en achtergevel, de bouwmuren en de houten verdiepingsbalklaag.

In 1692 werd het voorhuis verbouwd tot waag met een groot dubbel deurkozijn en twee verplaatsbare balansen. Mogelijk is in dezelfde tijd het achterhuis gebouwd.

Gedurende de 18e zijn moderniseringen aangebracht zoals het wijzigen van de kruiskozijnen naar schuifraamkozijnen met roedeverdelingen. Ten behoeve van de kaasmarkt werd een marktbel aangebracht en een gevelsteen met het jaartal 1778.

Vanaf het eind van de 19e eeuw kwam het pand in verval. In 1920-1922 werd de Waag gerestaureerd. Bij deze bouwfase werden de raamkozijnen in de voorgevel vervangen en gewijzigd. De roedeverdelingen in de bovenlichten van het dubbeldeurkozijn werden eveneens gewijzigd.

Bij de restauratie van 1972-1973 werden grote delen van de gevels en bouwmuren vernieuwd. Van de weeginrichting bleven een balans met enkele gewichten, twee haken en weegbladen en het weegmeesterkantoortje behouden.