Stolpboerderij Dorpsweg 69, Twisk

Projectbeschrijving

Ten behoeve van de restauratie van de monumentale stolpboerderij is bouwhistorisch onderzoek verricht. Dorpsweg k69 dateert in opzet uit het midden van de 17e eeuw en vormt typologisch een Westfriese stolp met uitgebouwd voorhuis en de toegang tot de dars aan de voorzijde. De indeling met de haard tussen de geschakelde woonvertrekken aan de zijkant van de boerderij behoort eveneens bij deze opzet. Uit deze bouwfase dateert mogelijk de wandbetimmering van de voorkamer.

In 1715 zijn de houten buitengevels van het woongedeelte vervangen door metselwerk en werd de boerderij voorzien van een geornamenteerde tuitgevel. In de tweede helft van de 18e eeuw werd de achterkamer ingericht in de Lodewijk XV-stijl. De uitgebouwde lange en korte regel dateren eveneens uit de tweede helft 18e eeuw aangezien ze staan aangeven op de kadastrale minuut van 1826. In 1949 werd de voorgevel gerestaureerd zonder veel verdere wijzigingen aan het interieur, de boerderij was nog in functie. Tot de ingrijpende verbouwing van 1994 bleef de indeling vrijwel ongewijzigd en werd de voormalige opkamer als paardenstal gebruikt.